• İş İlanları
  • Şirketler
  • İçinde Koç Var
  • Giriş

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Çerez Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

 

Çerezler, pikseller, gifler gibi takip teknolojileri (“Çerezler”) web siteleri ya da mobil uygulamalar gibi çevrimiçi uygulamaları kullanımınız esnasında tablet, telefon ya da bilgisayarlarınız gibi cihazlarınıza yerleştirilen küçük dosyalardır. Çerezler sayesinde web sitelerimiz ve uygulamalarımıza ait sunucular size ait cihazları tanıyarak örneğin dil tercihlerinizi, kaydedilmiş kullanıcı adı ve şifrelerinizi veya alışveriş sepetinizde yer alan ürünlerin hatırlanmasını, site üzerindeki trafiğin yönetilmesini sağlar. Çerezler ayrıca web sitemizi ya da uygulamamızın ziyaretçi sayısını ve kitlesini analiz ederek yazılımlarımızı sizlere daha iyi bir deneyim sunabilmek için geliştirebilmemize ve tercih etmeniz halinde, internet kullanımınız esnasında görüntülediğiniz reklamları kişiselleştirmemize yardımcı olur. 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, https://kockariyerim.com / KoçKariyerim uygulaması (“Platform”) üzerinde kullanılan çerezlere ilişkin olarak kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Koç Holding Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere; https://cdn.koc.com.tr/cmscontainer/kocholding/media/koc/koc-holding-kvk-islenmesi-politikasi.pdf internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Koç Holding Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebebi

 

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.  Platform üzerinde farklı amaçlarla çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan ilgili çerezin türüne göre veri işleme amaçları ve ilgili çerezi kullanırken dayandığımız Kanun kapsamındaki veri işleme şartı değişebilmektedir.

 

Zorunlu Çerezler

Zorunlu çerezler, Platform’u görüntülemeniz esnasında cihazınıza yerleştirilen ve sunulan online servislerin düzgün şekilde çalışabilmesi için gerekli olan çerezlerdir.  Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartına dayanmaktayız. 

 

Performans ve Analitik Çerezleri

Performans çerezleri, Platform’u görüntüleyen kişi sayısı ile Platform trafiğini takip ve analiz etmemizi sağlar. Bu çerezler sayesinde Platform üzerindeki alanlardan hangilerinin en sık ya da seyrek ziyaret edildiği gibi bilgileri edinebilir ve Platform’un trafiğini optimize edebiliriz. 

Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartına dayanmaktayız. 

 

İşlevsellik Çerezleri

İşlevsellik çerezleri, Platform üzerindeki belirli işlevlerin sağlanması ve bunlara dair tercihlerinizin hatırlanması için gerekli olan çerezlerdir. Platform üzerinde dil tercihinizi hatırlamak ya da çerez kullanımına yönelik ayarlarınızı kaydetmek için işlevsellik çerezleri kullanılır. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartına dayanmaktayız. 

 

Kişiselleştirilmiş Reklam Çerezleri

Kişiselleştirilmiş reklam çerezleri, sizlere Platform’da veya Platform haricindeki mecralarda görüntüleme geçmişinize ve ziyaretçi profilinize uygun olarak kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet tanıtımı yapmak için kullanılır. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında veri işleme şartı olarak “açık rızanıza” dayanmaktayız. 

 

Aşağıda Platform’da kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Platform’da hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz Platform tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz Platform haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

 

Zorunlu Çerezler

Çerez Adı

Sağlayıcı 

Kullanım amacı

Kullanım Süresi

.AspNetCore.BearerC2

Şirket

Cihazınız üzerinden gerçekleştirilen oturumun tanınması için kullanılır

Oturum süresince

.AspNetCore.BearerC1

Şirket

Cihazınız üzerinden gerçekleştirilen oturumun tanınması için kullanılır

Oturum süresince

.AspNetCore.Bearer

Şirket

Cihazınız üzerinden gerçekleştirilen oturumun tanınması için kullanılır

Oturum süresince

.AspNetCore.Antiforgery

Şirket

Site içindeki güvenlik açıklarını kapatmaya yardımcı olan çerezdir.

Oturum süresince

cookiesession1

Company

Site içindeki anonim oturum bilgisini tutan çerezdir.

Oturum süresince

BIGipServer~P_KOCHOLDING~POOL-www.kockariyerim.com-Https

Company

Site içindeki sunucu oturum bilgisini tutan çerezdir.

Oturum süresince

BIGipServer~P_KOCHOLDING~POOL-www.kockariyerim.com-Http

Company

Site içindeki sunucu oturum bilgisini tutan çerezdir.

Oturum süresince

 

Kişiselleştirilmiş Reklam Çerezleri

Çerez Adı

Sağlayıcı 

Kullanım amacı

Kullanım Süresi

collect  

Google Analytics 

Cihaz kullanımınız hakkında Google Analytics’e bilgi göndermek için kullanılır.

Oturum süresince

_ga

Google Analytics 

Site üzerindeki kullanıcılara benzersiz bir ID atayarak sitenin kullanımı hakkında istatistiklerin oluşturulması için kullanılır.

2 Yıl

 

İşlevsellik Çerezleri

Çerez Adı

Sağlayıcı 

Kullanım amacı

Kullanım Süresi

ViewedJobAds

Şirket

Site içindeki görüntülenen ilan bilgisinin tutulmasında yardımcı olan çerezdir.

Oturum süresince

.AspNetCore.Culture

Şirket

Site içindeki dil seçimi bilgisinin tutulmasında yardımcı olan çerezdir.

Oturum süresince

cookiePoliticsNotification

Company

It is used to assist the preservation cookie policy acceptance information in the website.

2 Ay

 

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; meşru menfaatimiz kapsamında hizmet tedarik ettiğimiz danışmanlar ve diğer teknik hizmet sağlayıcılara, meşru menfaatlerimiz kapsamında iş birliği içerisinde olduğumuz iş ortaklarımıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kuruluşlara Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.     

 

Platform üzerinde kullanılan bazı çerezler Şirket haricindeki üçüncü parti servis sağlayıcılar tarafından sağlanmaktadır. Açık rızanızı vermeniz halinde kişisel verileriniz Platform üzerinde kullanıcı davranışlarının analiz edilmesi suretiyle raporlama yapılması ve kişiselleştirilmiş reklamların sunulması amaçlarıyla yurt dışında mukim Google LLC ve Facebook,Inc. İle Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 9. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi 

 

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda çerezler ve sair takip teknolojileri vasıtasıyla toplanmaktadır. 

 

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.koc.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

koc-kariyerim-logo

Koç Kariyerim bu tarayıcı ile çalışamıyor.

Bilgisayarının özellikleri Koç Kariyerim için yeterli değil

Sorunsuz bir Koç Kariyerim deneyimi için Google Chrome, Firefox, Safari veya Microsoft Edge ile giriş yapmalısın.

Daha yüksek ekran çözünürlüğünü desteleyen bir cihaz kullanarak Koç Kariyerim'e giriş yapabilirsin. En az 1024 piksel genişliğinde bir ekrana ihtiyacın var.

kockariyerimImg Google_Chrome-Logo.wine@3x.png kockariyerimImg Firefox-Logo.wine@2x.png kockariyerimImg Safari_(web_browser)-Logo.wine@3x.png kockariyerimImg Microsoft_Edge.png kockariyerimImg Union 4@3x.png
invalid-resolution
;