• İş İlanları
    • Şirketler
    • Giriş

Koç Topluluğu’nda 147 ilan var!

Detaylı Arama

Yeni Yayınlanan İlanlar

İş İlanları
Tümünü Gör

Genel Muhasebe Uzmanı

 Şirketin operasyon harici (müşteri – tedarikçi ) muhasebe kayıtlarının eksiksiz gerçekleştirilmesi, ·         Ödenecek vergilerle ilgili tüm işlemlerin mevcut kayıtlara ve karlılıklara göre eksiksiz ve hatasız yapılması, ·         Kurumun vergi, yasa ve mevzuatlara ilişkin tüm düzenlemelerinin yapılması ·         Tek düzen hesap planı, vergi mevzuatları, sabit kıymetlerin takibinin yapılması, ·         Resmi defter takipleri, e-fatura süreçleri, borç-alacak takibi, gider faturalarının takibi, ithalat muhasebesi, stok ve maliyet muhasebesi işlemleri, ·         Çalışan harcamaları ve iş/seyahat avanslarının takibi, ·         Genel gider faturalarının kontrolü ve analizleri, dönemsellik arz eden kayıtların aylık takibi, ·         Mali kayıtları, kur değerlemeleri ve bakiye kontrolleri, genel sigorta işlemleri ve tazminlerinin takip süreçleri, transfer fiyatlandırması ve bağlılık raporları, ·         Ay ve yıl kapanış işlemleri,

SAP Business Applications Solution Manager

• Manage both partner relationship and sales activities with SAP, take an action to complete the sales process with account managers.• Manage and coordinate sales process of business applications. • Understand customer pains and position KoçSistem professional services as a solution.• Negotiate and close the deals as appropriate• Ensure customer satisfaction in sales process• Influence colleagues, customers, channel partners, and the vendors by articulating the KoçSistem value proposition at internal and external meetings.• Solution manager will work closely with other internal teams for exchanging technical and market expertise, customer feedback and competitive information.

SAP İş Zekası Uzmanı

Müşterinin analitik raporlama ihtiyaçlarını anlayıp, gereksinimlerini belirlemek, kurumdaki çeşitli kaynaklardan edindiği bilgileri keşfedip sentezlemek, detaylı analiz yapmak, çözüm önerileri sunmak, Taleplerin değerlendirilmesi, projelendirilmesi ve raporlama aracı üzerinde uygulanması ve takibi, Analitik uygulamaların sürekliliği sağlamak, Belli periyodlarda çalışan BW zincirlerini takip etmek, Yapılan versiyon geçişleri sonrası analitik raporlama uygulamalarının kontrolünü sağlamak, Yeni gelen taleplerin analizlerini çıkarmak, verilerini hazırlamak, Dışarıdan temin edilecek analitik raporlama ürün ve hizmetler için RFP, RFI gibi satın alma dokümanlarını hazırlamak, proje bütçesini belirlemek, satın alma ve sözleşme süreci aktivitelerini yönetmek, ihaleye katılan firmalardan gelen teklifleri inceleyip değerlendirme raporu hazırlamak, Sistemde mevcut kullanılan raporlarda oluşabilecek sorunlarla ilgili destek vermek, Veri kaynağı ile raporlar arasında veri uyuşmazlığı olması durumunda gerekli analizleri yapmak. 

Finansman Uzmanı

Şirketimizin günlük finansal operasyonlarının ve banka hareketlerinin takip edilmesi,  Finansal muhasebe kayıtlarının gerçekleştirilmesi,  Hazine işlemlerinin yerine getirilerek, tedarikçi ödeme süreçlerinin yönetilmesi,  Nakit akış raporu ve diğer finansal raporların yapılması.

Business Development Senior Executive

Supports long-term organizational strategic goals via introducing new business opportunities Builds and maintains key business relationships, identifies new business potentials, negotiates, and closes business deals Develops and maintains extensive knowledge of current market conditions, identifies new potentials and brings innovative ideas to create strategic alliances, partnerships and business models that enhance KoçSistem’s value proposition and operational model. Forms persuasive approaches and pitches that will convince potential clients and business partners to do business with the company. Works with senior level management, sales, technology, legal and finance departments to form a unified business plan Build extensive knowledge of the market, solutions, and services offered and analyzes the competitors Attend industry functions, such as events and conferences, and provide feedback and information on market and new trends Follows innovation and new technology trends and proactively searches for new opportunities utilizing technology scale-up ecosystem, universities, techno parks, incubators, etc. Present to and consult with senior level management on business trends with a view to developing new services, products, and potential partnership opportunities Performs feasibility of new business opportunities via forming complex business case models and presents to senior management. 

BT Sistem Destek Uzmanı

Tuzla / Tepeören de kurulu Koç Okulu'nda görev almak üzere aşağıdaki  niteliklere sahip “BT Sistem Destek Uzmanı” arıyoruz ·      Üniversitelerin ilgili bölümlerinden (lisans-ön lisans) mezun, ·      Benzer pozisyonda en az 2 yıl deneyim sahibi, ·      Tercihen eğitim sektörü ve okul deneyimi olan, ·      Öğrenmeye açık, araştırmayı seven, hızlı çözüm üretebilen ve kendini geliştirmek isteyen, ·      Ekip çalışmasına uyumlu, analitik düşünme ve raporlama kabiliyetleri gelişmiş, ·      Active Directory kullanıcı yönetimi yapmış, ·      Bilgisayar donanımları, İşletim Sistemleri ve MS Office konusunda yetkin, ·      Apple Ürünleri ve teknolojileri konusunda deneyimli (MAC OSX, iOS), ·      Apple Ürünleri için kurulum yapabilecek, merkezi yönetim oluşturabilecek ve yönetebilecek, ·      Microsoft Server İşletim sistemleri konusunda bilgi sahibi, ·      TCP/IP, DNS, DHCP, LAN, WAN, WiFi gibi temel Network bilgisine sahip, ·      Sanallaştırma (Vmware) konusunda bilgi sahibi, ·      İyi seviyede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip, ·      Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.

BT Sistem Uzmanı

Tuzla / Tepeören'de kurulu Koç Okulu'nda görev almak üzere aşağıdaki niteliklere sahip BT Sistem Uzmanı arıyoruz.       Sunucu Sanallaştırma Ortamı (Vmware) kurulum, konfigürasyon, yönetim ve performans takibinin yapılması, ·      Sunucu kaynaklarının izlenmesi, optimizasyonları, yama yönetiminin gerçekleştirilmesi ve performans iyileştirmelerinin yapılması, ·      Mobil cihazların kurulum, konfigürasyon ve yönetiminin yapılması, ·      Donanım ve yazılım envanterinin takip edilmesi, bakım anlaşmalarının yapılması, ·       Sunucu, depolama, yedekleme sistemlerinin yazılım ve donanım üreticileri ile yaşanan sorunların ve iyileştirmelerin takibinin yapılması.

Malzeme Satınalma Sektör Yöneticisi - Endüstriyel Atık Yön & Kimyasal

Müşteriler adına maliyet avantajı sağlayacak şekilde, toplu ya da tekil satınalma, fizibilite çalışmalarının yapılması, Satınalma süreçlerinin takibi (teklif, ihale, sözleşme, sipariş, yeni tedarikçi devreye alma) Süreç boyunca çıkabilecek her türlü sorununun çözülmesi, gereken önlemlerin alınması Sorumlu olduğu sektörler ile ilgili piyasa, müşteri ve tedarikçideki eğilimler ile mevzuatların takibi, verimlilik yaratacak çalışmaların yapılması, Tedarikçi ilişkileri yönetimi, seçimi ve iş denetimi, Yeni müşteriler/yeni hizmet alanları araştırma/bulunması,  Müşteri memnuniyeti yaratacak çalışmalar yapılması,  Süreçlerin tanımlanmış prosedürler çerçevesinde yürütülmesi,  Süreç ve prosedürlerin daha etkin işlemesini sağlayacak iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına katkıda bulunması,  Sorumlu olduğu sektör/sektörlerin cirosal raporlamaların hazırlanması ve sunulması,  Müşteri ve tedarikçi ziyaretlerinin yapılması.  Pozisyonun yönetsel bir sorumluluğu yoktur.

Kalite ve Süreç Proje Uzmanı

Şirket iş süreçlerinin analizi,  geliştirmeye açık alan ve risklerin belirlenmesi, Süreçlerin yeniden tasarımı ve dokümantasyonu, Robotics uygulamaları ile verimlilik sağlanacak alanların belirlenerek, projelendirilip devreye alınması, Tedarikçi İlişkileri Yönetimi kapsamında süreçlere destek olunması;TYS Sürecinin yönetimi,TPS sürecinin kurulması ve yönetimi,Tedarikçi uygunluk süreçlerinin tasarımı, kurulması ve yönetimi,

Malzeme Satınalma Sektör Yöneticisi - Ambalaj Satınalma

Ambalaj Satınalma Yöneticiliğinde; satınalma süreçlerini yönetmek, tedarikçi görüşmelerini ve koordinasyonunu sağlamak. Müşteri taleplerine uygun çözüm önerileri sunmak. İhale ve fiyat yönetim süreçlerini titizlikle takip etmek, şirket prosedürlerinin gerektirdiği şekilde dökümantasyon, sistem girişi ve güncellemelerini yerine getirmek.  Şirket ortak hedeflerine ulaşmak üzere yeni iş fırsatlarına açık olmak ve gereken çabayı göstermek. Süreç ve prosedürlerin daha etkin işlemesini sağlayacak iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına katkıda bulunması,  Pozisyonun yönetsel bir sorumluluğu yoktur.

İzmit Rafinerisi Proses Emniyeti Mühendisi/ Şefi

·        Tüpraş bünyesindeki faaliyetlerde proses emniyeti ile ilgili kazaların/olayların önlenmesi amacıyla çalışmalarda bulunmak, iyileştirme faaliyetlerini yönetmek,  ·        Tüpraş’ta gerçekleşen Proses Emniyeti ile ilgili olayların ve ucuz atlatmaların raporlanmasını ve incelenmesini sağlamak,  ·        Proses Emniyeti ile ilgili Performans Göstergeleri (KPI) oluşturmak, düzenli olarak takibini yapmak ve raporlamak,  ·        Proses Tehlike Analizleri (Hazop, What If vb.) yapılmasını sağlamak ve yapılan çalışmaları yönetmek,   ·        Hata Ağacı ve Olay Ağacı (FTA/ETA) analizlerini ve modelleme çalışmalarının yapılarak, aksiyonların takibini yapmak,  ·        Değişiklik Yönetim Sistemini (DYS) yönetmek, sistemin sürekli iyileştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,  ·        Konusuyla ilgili teknolojik/sektörel yeniliklere ilişkin araştırma ve incelemeleri yapmak / yaptırmak, ulusal ve uluslararası standartları (TSE,NFPA, ASME, API vb.) takip etmek, önerilerde bulunmak,   ·        Proses Emniyeti konularında yasal gereklilikleri takip etmek, gerektiğinde aksiyon almak/aldırmak,  ·        Proses Emniyeti yıllık denetimlere katılmak ve çıkan aksiyonların takibini yapmak,  ·        Proses Emniyeti ile ilgili Acil Durum Planları ve Müdahalelerini hazırlamak,  ·        Dış kuruluşlarca yapılan proses emniyeti denetimlerinin aksiyonlarının takibini yapmak  ·        Facility Siting (Tesis Konumlandırma) çalışmalarını organize etmek ve aksiyonların takibini yapmak ,  ·        Büyük Endüstriyel Kazalardan Korunma Yönetmeliği gerekliliklerini yerine getirmek, Seveso çalışmalarını yürütmek,  ·        Rafineride kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek,  ·        Yangın, sel vb. durumlarda, belirlenen strateji doğrultusunda teknik koordinasyon ve yönlendirmelerde bulunarak mücadelenin gerçekleştirilmesini sağlamak; faaliyetleri bizzat gerçekleştirmek,  ·        Sorumlu olduğu alan ile ilgili güncel mevzuat ve şirket içi yönetmelik, standart ve talimatların gereklerini yerine getirmek veya getirilmesini sağlamak,  ·        Sorumlu olduğu alanda iş güvenliği kurallarına uyulması ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla gerekli kontrolleri yapmak, bağlı çalışanlarına yönlendirme ve uyarılarda bulunmak,  ·        Entegre Yönetim Sistemleri faaliyetleri doğrultusunda, birimini doğrudan ve/veya dolaylı olarak ilgilendiren planlama, uygulama, izleme ve iyileştirmeye yönelik çalışmaları yetkileri dahilinde etkin bir şekilde yürütmek

Arapça Tercüman - Koç Üniversitesi Hastanesi

Koç Üniversitesi Hastanesi Uluslararası Hasta Programları Bölümü’nde görevlendirilmek üzere "Arapça Tercüman" arayışımız bulunmaktadır.

Product Owner

Collaborates with customers to develop a roadmap and drive products and features Prioritizes and maintains the sprint backlog for assigned products, balancing the requirements of stakeholders. Supports defining minimum viable product (MVP). Works with cross-functional teams and various stakeholders, including design/user experience, engineering, and user enablement. Develops, owns, and executes product roadmap. Works in an Agile environment and continuously reviews the business needs refines priorities. Develop and maintain an appropriately prioritized backlog of user stories for implementation. Follow the progress of work and address production issues during sprints

Software Developer

To analyze and code existing and new software in accordance with the agile software development methodologies in line with the needs of the company and to support them, Attending daily, retrospective and review meetings in accordance with agile software development methodologies, To develop codes in accordance with company security and software code standards and to perform code review tasks in accordance with these standards, Always be updated about the software developments in Turkey and the World.

Paramedik - Bodrum Amerikan Hastanesi

Bodrum Amerikan Hastanesi’nde görevlendirilmek üzere ''Acil Tıp Teknikeri '' arayışımız bulunmaktadır. · Hastanenin ve Hemşirelik Hizmetleri Bölümü’nün misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda, tanımlı olan sistem ve iş talimatlarına uygun hareket ederek en üst düzeyde kaliteli hasta bakımı gerçekleştirmek. · Doktor talimatı doğrultusunda acil yardım görevlerini yerine getirmek.

koc-kariyerim-logo

KoçKariyerim bu tarayıcı ile çalışamıyor.

Bilgisayarının özellikleri KoçKariyerim için yeterli değil

Sorunsuz bir Koç Kariyerim deneyimi için Google Chrome, Firefox, Safari veya Microsoft Edge ile giriş yapmalısın.

Daha yüksek ekran çözünürlüğünü desteleyen bir cihaz kullanarak KoçKariyerim'e giriş yapabilirsin. En az 1024 piksel genişliğinde bir ekrana ihtiyacın var.

invalid-resolution